Psychoterapia rodzin

Twoje problemy i trudności nie są wyabstrahowane. W dużej mierze zależą od ludzi, z którymi mieszkasz.

Dlatego, aby pomóc Ci wyzdrowieć, często należy uzdrowić cały system rodzinny.

Terapia rodzin to forma psychoterapii, która zakłada, że każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje.

Jej głównym celem jest odnalezienie źródła trudności, które sprawiły, że rodzina przestała zdrowo funkcjonować.

Terapia umożliwia ujawnienie skrywanych emocji, wpływa na poprawę bliskości oraz zwiększa uważność na potrzeby emocjonalne wszystkich członków rodziny.