Dla biznesu

Jak kształtować kulturę organizacyjną nastwioną na dobrostan psychiczny?

Co zyska szef, który pochyli się nad potrzebami i emocjami pracownika?

W którym kierunku menedżer powinien katalizować swój zespół?

Czy stymulować podwładnych do efektywności – kosztem ich dobrostanu, czy może jednak myśleć bardziej o ich samopoczuciu, chroniąc cenne zasoby przed wypaleniem?

Poszukiwanie rozsądnej równowagi między wymaganiami, a dbaniem o dobrostan wydaje się jednym z głównych zadań, które stają przed współczesnym biznesem.

Dziś lider to już nie jest ktoś, kto przewodzi, ale ktoś, kto spowoduje, że pracownicy będą czuli się ze sobą na tyle dobrze, aby chętnie dzielić się pomysłami, wzajemnie uczyć, wspólnie podejmować decyzje oraz, co najważniejsze, osiągać cele zarówno organizacji, jak i swoje. Wytworzenie pozytywnej więzi emocjonalnej pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a zarządzającymi jest obecnie kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Zapraszam do skorzystania z oferty KOI dla pracowników i liderów Twojej organizacji. Razem nauczymy się wykorzystywania wiedzy i umiejętności psychologicznych w sferze osobistej, emocjonalnej i zawodowej.

  • Konsultacje i wsparcie psychologiczne
  • Psychoterapia indywidualna
  • Konsultacje i terapia rodzicielska
  • Wsparcie psychologiczne zespołu
  • Szkolenia

 

Ostateczną ofertę merytoryczną oraz cenową przygotowuję po konsultacjach z zainteresowanymi organizacjami, celem jak najlepszego dopasowania do potrzeb i oczekiwań osób/firm zlecających.