Grupy wsparcia dla rodziców

Celem grupy jest zapewnienie rodzicom wsparcia w bezpiecznej grupie umożliwiającej dzielenie się doświadczeniami, wspólne szukanie rozwiązań problemów pojawiających się w relacjach rodzinnych oraz nauka zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka, wspierającej komunikacji i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wspólnie próbujemy opracować metody prewencyjne, celem zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Jedna grupa spotyka się przez 10 tygodni na 2 godzinnych sesjach. Maksymalna ilość uczestników to 5 osób. Chętnych rodziców serdecznie zapraszam do kontaktu.