Zwróć uwagę na swoją postawę

Przyznaj sobie i dziecku prawo do popełniania błędów i ponoszenia porażek
8 czerwca 2018
Zostawiaj dobre ślady
13 czerwca 2018

Dziecko swój stosunek do ludzi i świata wyrabia sobie obserwując postawę dorosłych: Twój sposób rozwiązywania trudności, reakcji na sytuacje stresowe oraz na krytykę, Twoje relacje z innymi ludźmi, branie odpowiedzialności za swoje czyny. Zmieniaj swoje przekonania na te, które dają Ci więcej korzyści oraz nie krzywdzą siebie i innych.