Wzór do naśladowania

Wzór do naśladowania

Misja:

Uświadomienie sobie znaczenia emocji w życiu oraz zdobycie umiejętności wspierania dzieci w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami. Znajomość wpływu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami przez dorosłych na kształtowanie poczucia wartości u dzieci. Poznanie własnych reakcji na zmiany oraz zdobycie umiejętności konstruktywnego zarządzania zmianą. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów – skuteczne negocjacje i mediacje nauczyciela.

Jako wychowawca, po lekcji:

 • dostrzegasz związek między emocjami a tym, co myślisz i jak się zachowujesz
 • wiesz po co ci emocje i znasz strategie radzenia sobie z tymi trudnymi
 • znasz najważniejsze prawdy o emocjach
 • wiesz, jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z ich emocjami
 • masz świadomość emocji i zachowań przy zarządzaniu zmianą
 • potrafisz zmiany obracać w szanse oraz sprawić, by nie osłabiły one efektywności pracy
 • dostrzegasz znaczenie relaksacji oraz uważności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
 • potrafisz sprawnie kierować konfliktem i wykorzystywać go do zwiększenia efektywności działań
 • wiesz, jak budować bezkonfliktową komunikację w zespole
 • potrafisz negocjować z nastawieniem na współpracę
 • umiejętnie przyjmujesz krytykę ze strony rodziców, przełożonych i współpracowników

emocje

zmiana

sytuacje trudne

konflikt

negocjacje

mediacje