Uważny obserwator

Uważny obserwator

Misja:

Budowanie świadomych kompetencji do odkrywania poczucia własnej wartości oraz umiejętności wykorzystywania ich w roli wychowawcy. Podkreślenie roli, nastawienia oraz przekonań wychowawcy na rozwój dzieci. Poznanie narzędzi wspierających „analizę” wychowanków, rodziców oraz ich oczekiwań.

Jako wychowawca, po lekcji:

 • znasz czynniki wpływające na poczucie własnej wartości
 • wzmacniasz swoje poczucie wartości
 • znasz schemat reagowania na trudności
 • rozumiesz wpływ negatywnie zniekształconego myślenia na swoje poczucie wartości
 • wiesz, jak wspierać zdrowe poczucie wartości u swoich wychowanków
 • znasz koło zarządcze wychowawcy z klasą
 • wiesz, co łączy role lidera i wychowawcy
 • wiesz, jak wykorzystać kompetencje zarządcze w wychowywaniu
 • potrafisz wzmacniać swój wizerunek w oczach dzieci
 • potrafisz zanalizować oczekiwania dzieci i ich rodziców oraz ustosunkować się do nich
 • masz świadomość swoich dylematów w roli wychowawcy

poczucie wartości

analiza

oczekiwania

dylematy