Kaja Piórkowska

Małgorzata i Robert
11 maja 2018
Anna Krawcewicz
14 maja 2018

W roku szkolnym 2017/2018 moja klasa wzięła udział w warsztatach pt. Lubię siebie i innych. O poczuciu własnej wartości. Tematyka zajęć była bardzo ciekawa i od pierwszych chwil wciągnęła uczniów w świat rybki KOI, która była główną bohaterką zajęć. Uczniowie słuchali prowadzących z zainteresowaniem, odpowiadali na pytania, przez cały czas brali aktywny udział w zajęciach. Prowadzące zajęcia były dobrze przygotowane merytorycznie. Metody, formy jak i środki prowadzenia zajęć były odpowiednio dobrane do tematyki oraz wieku uczniów. Dzięki rekwizytom, które towarzyszyły na lekcjach, zajęcia były atrakcyjniejsze i pozwalały na lepsze zapamiętanie omawianych treści. Panie prowadzące warsztaty szybko zdobyły zaufanie dzieci i znalazły z nimi wspólny język, miały właściwe podejście do uczniów, były pogodne, otwarte na ich pomysły, zwracały się do nich w sposób życzliwy i z humorem. Dawały szansę uczniom na wypowiedzenie się oraz podzielenie się własnymi pomysłami. Stale obserwowały reakcje uczniów i dostosowywały się do nich kierując ich uwagą. Każda część warsztatów była na swój sposób inna, ale równie interesująca i wzajemnie uzupełniała się z pozostałymi częściami warsztatów. W ogólnej ocenie warsztatów mogę stwierdzić, że były one bardzo przydatne i pomocne w codziennej pracy z dziećmi.