Tomasz Cichocki wraz z Zespołem

Basia, mama 3-letniego Antka
20 września 2018

Dziękujemy KOI za wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której mogli skorzystać zarówno nasi uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele. Warsztaty zorganizowane oddzielnie dla dzieci i rodziców, jak i porady indywidualne udzielone nauczycielom, wzbogaciły wiedzę i ukazały pewne umiejętności potrzebne do rozwiązania problemów wychowawczych. Podniosły także znacząco poziom świadomości szczególnie z zakresu psychologii – w przypadku dorosłych, oraz umiejętności psychospołecznych – w przypadku uczniów.
Dziękujemy za profesjonalizm, elastyczność a także za ujmującą życzliwość pań trenerek, tak istotną w relacjach ludzkich, a tym bardziej w sytuacjach pomocowych.
Wdzięczni za przekazaną wiedzę i otrzymaną pomoc, polecamy wszystkim KOI. I zapewniamy, że ona faktycznie koi 🙂