Strażnik szacunku i różnorodności

Strażnik szacunku i różnorodności

Misja:

Wypracowanie i utrwalenie umiejętności postrzegania siebie i innych z perspektywy zalet i mocnych stron. Zwiększenie kompetencji w zakresie asertywności.

Jako wychowawca, po lekcji:

  • wiesz, jaką wartość dla budowaniu zespołu ma czerpanie z różnorodności
  • potrafisz stosować techniki coachingowe do budowania zrozumienia dla innych perspektyw pokonywania schematów myślowych i ograniczających przekonań
  • rozumiesz, jak istotne jest postrzeganie innych z perspektywy ich zalet
  • potrafisz zadbać o swoje potrzeby, kiedy ktoś przekracza twoje granice
  • znasz asertywne zachowania w kontaktach z innymi
  • potrafisz poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z rodzicami i współpracownikami

szacunek

różnorodność

schematy/etykietki

asertywność

sytuacje trudne