Strateg rozwoju

Strateg rozwoju

Misja:

Przekazanie wiedzy na temat najnowszych trendów w działaniach rozwojowych oraz inspiracje do wykorzystania ich w pracy wychowawcy. Poznanie technik planowania oraz narzędzi do efektywnego wyznaczania celów. Zbudowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tych narzędzi dla samorozwoju oraz w działalności wychowawczej i edukacyjnej.

Jako wychowawca, po lekcji:

  • znasz najnowsze modele rozwojowe oraz wiesz z jakich elementów możesz korzystać w pracy z dziećmi i rodzicami
  • wiesz, w jaki sposób planować swoją pracę i działania rozwojowe kierowane do uczniów
  • potrafisz skutecznie wyznaczać cele (sobie i wychowankom) wykorzystując m.in. takie narzędzia jak: siatka celów, reguła s.m.a.r.t
  • potrafisz wyznaczać granice i określać najważniejsze dla efektywnej współpracy wartości
  • masz świadomość wpływu stylu działania opartego na wartościach na skuteczność działań
  • wiesz, czym jest „Expose wychowawcy” – potrafisz je przygotować oraz wygłosić

rozwój

planowanie

wyznaczanie celów

Expose wychowawcy

wartości