Słuchaj uważnie

Oczekiwania. Możliwości.
28 czerwca 2018
Etykietki trudno odkleić
13 lipca 2018

Wzajemne komunikowanie się to podstawa dobrych relacji rodziców z dzieckiem. Najczęstsze problemy w porozumieniu się wynikają z nieumiejętności słuchania. Bądź uważny na to, co mówi dziecko, nie zakładaj, że wiesz, co chce Ci powiedzieć. Staraj się potwierdzać, słownie lub gestem, Twoje zainteresowanie tym, co słyszysz. Nie wyrażaj od razu swojego zdania, upewniaj się, że dobrze zrozumiałeś, pomagaj nazwać uczucia. Aktywnie słuchaj. Dziecko, które czuje się niewysłuchane i niezrozumiane przez rodziców, coraz rzadziej będzie szukało w nich wsparcia.