Słowa ranią najbardziej

Kochaj siebie
16 lipca 2018
Budowanie poczucia wartości
16 lipca 2018

Maksymalnie ograniczaj swoje działania z pozycji siły. Jak każda przemoc, również i słowna prowadzi do destrukcyjnych zachowań w relacji z dzieckiem. Wulgaryzmy, krzyki, kpiny, sformułowania oceniające, zawstydzające czy wywołujące poczucie winy, które występują przez dłuższy czas, powodują negatywne skutki psychologiczne nawet po ustaniu przemocy werbalnej. Agresja słowna rodzica to ryzyko niskiej samooceny i depresji u dziecka. Występująca w dużym nasileniu wpływa na negatywne postrzeganie siebie i świata oraz może być przyczyną stosowania przemocy przez dziecko. Pamiętaj, że wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Trudno też powstrzymać zranienia, które one powodują.