Pokonywanie trudności

Pokonywanie trudności

„W drodze po sukces jest znacznie więcej porażek niż małych zwycięstw. Zamiast się na to obrażać, weź to pod uwagę i przygotuj się do drogi”.
Aleksander Sienkiewicz


Misja warsztatu:

Uświadomienie dziecku czym jest subiektywny odbiór trudności oraz wypracowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych


Główne korzyści dla dzieci:

  • dziecko wie, co go motywuje, a co go demotywuje
  • dziecko zna sposoby reagowania na sytuacje trudne
  • dziecko wie, dlaczego warto prosić o pomoc
  • dziecko potrafi właściwie zareagować, kiedy komuś innemu jest trudno