Oferta

 

Zapraszamy dzieci i młodzież na Lekcje Psychologii KOI w formie:

  • lekcji indywidualnych
  • zajęć pozalekcyjnych
  • lekcji włączonych w program nauczania
  • lekcji wychowawczych według bieżących potrzeb klasy/szkoły

Młodzieży oraz dorosłym oferujemy:

  • indywidualne konsultacje i wsparcie psychologiczne w kryzysach oraz w trudnych sytuacjach życiowych
  • poradnictwo psychologiczno-wychowawcze
  • wsparcie w rozwoju zasobów osobistych oraz umiejętności psychospołecznych

Dorosłym zainteresowanym rozwojem osobistym w roli rodzica lub nauczyciela proponujemy:

  • program rozwojowy „Rodzic z klasą”
  • program rozwojowy „Wychowawca z klasą”
  • lekcje psychologii dla dorosłych
  • konsultacje i wsparcie psychologiczne
  • informatory dla rodziców i wychowawców
  • warsztaty na zamówienie

Firmom dbającym o rozwój i dobrostan psychiczny swoich pracowników:

  • program rozwojowy „Rodzic z klasą”
  • lekcje psychologii dla dorosłych
  • indywidualne konsultacje i wsparcie psychologiczne dla pracowników
  • informatory dla rodziców
  • warsztaty według bieżących potrzeb firmy/instytucji

* Ostateczną ofertę merytoryczną oraz cenową przygotowujemy po konsultacjach z zainteresowanymi osobami lub instytucjami, celem jak najlepszego dopasowania do potrzeb dzieci i dorosłych oraz oczekiwań osób/firm zlecających.