Moi przyjaciele – emocje

Moi przyjaciele – emocje

„Życie emocjonalne jest dziedziną, którą można podobnie jak czytanie czy matematykę opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy odniesie w życiu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas zdolności, włącznie z samym intelektem.”
Daniel Goleman


Misja warsztatu:

Poznanie podstawowych emocji, wypracowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz sposobów ich wyrażania


Główne korzyści dla dzieci:

  • dziecko posiada wiedzę dotyczącą podstawowych emocji – wie, co to są emocje, jak powstają, jakie emocje odczuwa i dlaczego
  • dziecko potrafi dostrzec związek między swoimi uczuciami, a tym, co myśli, mówi i robi
  • dziecko zna pozytywne i negatywne sposoby wyrażania emocji
  • dziecko potrafi rozpoznać emocje u innych