Książeczki KOI

 

Lekcje psychologii z rybką Koi dla dzieci w wieku 6-9 lat stanowią nieocenioną pomoc dla rodziców i wychowawców w ich rozmowach z dziećmi. Poszczególne tematy przedstawione są w taki sposób, w jaki należy opowiadać o nich małym uczniom.

Celem lekcji psychologii jest stworzenie punktu wyjściowego, który umożliwiłby dalsze rozmowy oraz ćwiczenia z zakresu tej fantastycznej nauki jaką jest psychologia i umiejętności psychospołeczne.

Każdy temat rozpoczyna się krótką bajką o rybce Koi, której historia pomoże dziecku na bezpieczną konfrontację z sytuacjami, których może doświadczać. Na zakończenie bajki przedstawione są pomysły na jej omówienie.

Następnie do każdej lekcji załączone są zadania, które oprócz rozwijania u uczniów pewnych umiejętności psychospołecznych, realizują niektóre cele podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, plastycznej czy matematycznej. W Lekcjach psychologii z rybką Koi zamieszczone są również propozycje ćwiczeń dla całej rodziny, pomagające w aktywny sposób zbudować zdrowe relacje.


Dodatkowym atutem lekcji psychologii jest informator dla rodziców, przedstawiający dany temat w zwięzły sposób – dając dorosłym wiedzę oraz konkretne wskazówki postępowania.

Zapraszamy rodziców i wychowawców do wspólnej zabawy. Może się okazać, że wewnątrz każdego z nas mieszka dziecko, które potrzebuje pewnych umiejętności, aby być szczęśliwszym człowiekiem – uczmy się ich razem z dziećmi oraz rybką Koi.


W przypadku zainteresowania książeczkami zapraszamy do kontaktu.

 

Lekcje psychologii z rybką Koi dla dzieci w wieku 6-9 lat stanowią nieocenioną pomoc dla rodziców i wychowawców w ich rozmowach z dziećmi. Poszczególne tematy przedstawione są w taki sposób, w jaki należy opowiadać o nich małym uczniom.

Celem Lekcji psychologii jest stworzenie punktu wyjściowego, który umożliwiłby dalsze rozmowy oraz ćwiczenia z zakresu tej fantastycznej nauki jaką jest psychologia i umiejętności psychospołeczne.

Każdy temat rozpoczyna się krótką bajką o rybce Koi, której historia pomoże dziecku na bezpieczną konfrontację z sytuacjami, których może doświadczać. Na zakończenie bajki przedstawione są pomysły na jej omówienie.

Następnie do każdej lekcji załączone są zadania, które oprócz rozwijania u uczniów pewnych umiejętności psychospołecznych, realizują niektóre cele podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, plastycznej czy matematycznej. W Lekcjach psychologii z rybką Koi zamieszczone są również propozycje ćwiczeń dla całej rodziny, pomagające w aktywny sposób zbudować ciepłe relacje.Dodatkowym atutem Lekcji psychologii dla dzieci jest informator dla rodziców, przedstawiający dany temat w zwięzły sposób – dając dorosłym wiedzę oraz konkretne wskazówki postępowania.

Zapraszamy rodziców i wychowawców do wspólnej zabawy. Może się okazać, że wewnątrz każdego z nas mieszka dziecko, które potrzebuje pewnych umiejętności, aby być szczęśliwszym człowiekiem – uczmy się ich razem z dziećmi oraz rybką Koi.


W przypadku zainteresowania książeczkami zapraszamy do kontaktu.