Kim jesteśmy

Agnieszka Kaczorowska


Jestem psychologiem, trenerem umiejętności psychospołecznych i autorką książeczek z cyklu „Lekcje psychologii z rybką Koi”. Opracowuję, szkolę i rozwijam autorskie programy wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Piszę bajki psychoedukacyjne i terapeutyczne dla najmłodszych oraz poradniki dla rodziców i wychowawców. Prowadzę również szkolenia z zakresu psychoedukacji dzieci i dorosłych.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam dyplom studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Jestem absolwentką Instytutu Coachingu oraz szkoły trenerów Fundacji Synapsis.

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie pracy zawodowej. Kierowałam zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie szkoleniami i rozwojem oraz kreującymi procesy zarządzania kapitałem ludzkim. Zrealizowałam kilkanaście autorskich programów szkoleniowych dla specjalistów i kadry menedżerskiej z zakresu umiejętności intra- oraz interpersonalnych. Spędziłam ponad 4000 godzin prowadząc szkolenia, prelekcje, warsztaty oraz sesje indywidualne z menedżerami. Wszystkie zdobyte doświadczenia jako rodzic, psycholog, trener, menedżer i praktyk biznesu są podstawą spełnienia mojego marzenia zawodowego, które przybrało formę Lekcji Psychologii KOI. Projekt ten zaczął powstawać prawie 20 lat temu, chociaż jeszcze o tym nie wiedziałam, ale z zapałem pisałam poradniki dla rodziców. Praca w dużych organizacjach z dorosłymi uświadomiła mi dodatkowo, że umiejętności psychospołeczne powinny być nauczane już na poziomie edukacji szkolnej. Nasz program rozwoju dzieci i dorosłych ma przygotować uczniów do radzenia sobie w dorosłym życiu.

Działam z pasją na rzecz promowania wagi edukacji psychologicznej dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zapraszam na Lekcje Psychologii z rybką KOI oraz do lektury książeczek KOI.

Martyna Czopowicz


Jestem psychologiem dziecięcym. Na co dzień pracuję z dziećmi i ich rodzicami w zakresie diagnozy i poradnictwa. Prowadzę również zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zakresu rozwijania umiejętności społecznych.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS. Swoje kwalifikacje podnosiłam również poprzez kursy i szkolenia głównie z zakresu: terapii poznawczo- bahawioralnej dzieci i młodzieży, treningu umiejętności społecznych dla dzieci, inteligencji emocjonalnej oraz diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych.

Do udziału w projekcie Lekcji Psychologii KOI skłoniły mnie moje ponad 11 – letnie doświadczenia w pracy z dziećmi prezentującymi trudności w rozwoju społeczno- emocjonalnym i ich rodzicami. Jestem przekonana, że większość problemów moich podopiecznych jest wynikiem niskiej świadomości społecznej dotyczącej ważności kształtowania się tych umiejętności już od najmłodszych lat. Widzę też potrzebę pracy wielowymiarowej w tym aspekcie, tj. współpracy pomiędzy rodzicami, dziećmi i ich nauczycielami oraz potrzebę psychoedukacji wszystkich wymienionych grup jednocześnie. Projekt KOI odpowiada właśnie na takie zapotrzebowanie dzisiejszego społeczeństwa.

Wierzę, że poprzez udział w projekcie dzieci, ich rodzice a także nauczyciele mają szansę zmienić kształtującą się obecnie rzeczywistość, w której nie tylko sukces materialny będzie miał znaczenie, ale również dobrostan psychiczny i poczucie zadowolenia z siebie i swoich relacji społecznych. Zapraszam więc na lekcje z rybką KOI oraz do lektury książeczek KOI.

Katarzyna Smólska – Łynka


Jestem psychologiem klinicznym i certyfikowanym psychoterapeutą, pracującym w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz terapii schematu. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT. Pracuję jako psychoterapeuta od 2005 r. Odbyłam wiele cennych staży m. in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii czy w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym. Przez 4 lata prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży oraz dorosłych w Stowarzyszeniu Aslan. Współprowadziłam także roczne grupy terapeutyczne dla dorosłych w programie NEST. Wiele lat prowadziłam warsztaty profilaktyki uzależnień oraz treningi zastępowania agresji w szkołach i ośrodkach wychowawczych. Obecnie jestem właścicielką gabinetu psychoterapii „maSens". Specjalizuję się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i pracy z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu terapii poznawczo behawioralnej.

W mojej pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi widzę, że doskonała większość problemów psychicznych wynika z zaniżonego poczucia własnej wartości, braku wiary w swoje możliwości i nieradzenia sobie z trudnościami życiowymi. Zdrowa pewność siebie i umiejętność pokonywania trudności to fundamenty, które każde dziecko powinno budować w relacji z rodzicami, jednak najczęściej oni sami ich nie mają.

Projekt KOI to pomysł genialny w swej prostocie, by umiejętności psychologicznych uczyć w szkołach, tak by pracując z dziećmi i ich rodzicami zapobiegać wielu problemom i zaburzeniom psychicznym. Dołączyłam do Lekcji Psychologii KOI, ponieważ jako psychoterapeuta wierzę w sens kompleksowego programu edukacji psychologicznej w szkołach. Nasze dzieci uczą się kolejnych języków i dostają kolejne piątki z matematyki, ale mało kto tak naprawdę interesuje się tym, jak się czują, co myślą o sobie i czy mają przyjaciół. Lekcje KOI to okazja dla dzieci, rodziców i nauczycieli by zatrzymać się przy tym, co jest dużo ważniejsze od ocen – przy radościach, lękach, frustracjach, kompleksach, przekonaniach i marzeniach młodych ludzi. Jestem pewna, że dzięki temu zwiększymy szansę, by wyłapywać i zapobiegać potencjalnym problemom oraz by nasze dzieci stawały się szczęśliwymi, spełnionymi i dobrymi ludźmi.

Magdalena Kupisz


Zawodowo zajmuję się wspieraniem firm w działaniach szeroko pojętego Public Relations w tym komunikacji strategicznej. Mam ponad 10-letnie doświadczenie pracy z menedżerami, przedsiębiorcami, klientami i z osobami prywatnymi, którzy są świetnymi ekspertami, lecz mają trudności w komunikowaniu się. Tworzę i wdrażam narzędzia oraz działania poprawiające efektywność relacji osób z ich otoczeniem. Swoje doświadczenia zawodowe przenoszę na pasję pisarską – moje autorskie publikacje to artykuły dotyczące technik coachingowych.

Ukończyłam Wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uzyskałam stypendium naukowe na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Niemczech na Wydziale Ekonomii Gospodarczej. Posiadam dyplom Międzynarodowej Szkoły Języków w Dublinie o profilu Stosunków Międzynarodowych. Jestem absolwentką Instytutu Świadomego Życia Ewy Foley. Posiadam dyplom Praktyk i Master Neurolingwistycznego Programowania, Umiejętności Trenerskie, Business & You Davida Neenan’a, Inteligencja Emocjonalna.

Bardzo sobie cenię możliwość wyboru wartościowych partnerów zawodowych – stąd moja obecność w KOI. Brak psychoedukacji mojego pokolenia sprawił, że dziś koncentrujemy się przede wszystkim na porzuceniu starych nawyków i postaw. Dzięki świadomemu rozwojowi kompetencji psychospołecznych u dzieci, dajemy im szanse na lepszą przyszłość. Od początku swojej edukacji zrozumieją swoją wartość, nauczą się doceniać innych, radzić sobie w sytuacjach trudnych, staną się odpowiedzialni i kompetentni emocjonalnie. Zapraszam dzieci i dorosłych do świata rybki KOI.

Mateusz Borowiecki


Jestem psychologiem społecznym, trenerem, coachem oraz specjalistą z zakresu projektów edukacyjnych. Opracowuję i wdrażam autorskie programy z zakresu rozwoju osobistego oraz wsparcia psychologicznego.

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, ukończyłem również liczne kursy z obszaru szkoleń i rozwoju. Od 2015 roku jestem coachem International Coaching Community. Posiadam także certyfikację w ramach metodologii planowania i badania efektywności działań rozwojowych Success Case Method, autorstwa Dr. Roberta Brinkerhoffa.

Mam ponad 14-letnie doświadczenie pracy zawodowej w działach zarządzania kapitałem ludzkim instytucji finansowych oraz firm produkcyjnych. Opracowałem i prowadziłem warsztaty z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej, kompetencji menedżerskich, radzenia sobie w procesie zmiany, zarządzania zadaniami, tworzenia systemów motywacyjnych, budowania współpracy w zespołach, odkrywania własnego potencjału czy wdrażania innowacji. Jako trener i facylitator spędziłem na sali szkoleniowej blisko 3000 godzin. Prowadziłem także indywidualne sesje rozwojowe.

To dla mnie wielka przyjemność być członkiem projektu Lekcje Psychologii KOI i móc wspierać bliską mi ideę rozwoju psychospołecznego dzieci oraz wzmacniania kompetencji rodziców i nauczycieli. Uważam, że oferta rozwojowa kierowana do swoistego trójkąta Dzieci-Rodzice-Nauczyciele jest najlepszym sposobem realizacji głównego celu KOI, jakim jest budowanie u dzieci silnej i zdrowej psychiki, która sprosta wyzwaniom dorosłego życia. Bo właśnie jakość wzajemnych relacji i poziom świadomości bohaterów tego trójkąta, są moim zdaniem, bazą dla prawidłowego rozwoju, dają szansę na odkrywanie potencjału, tożsamości, określają wartości, a tym samym umożliwiają dzieciom zdrowe wejście w dorosłość. A móc wspierać i pomagać w takim przejściu, jest dla mnie jako rodzica/psychologa/trenera/coacha, najlepszą nagrodą.