Co czujesz? O emocjach.

Co czujesz? Nie wiem...
O emocjach.

„Dyscyplina to drugi najważniejszy dar rodziców dla dziecka. Pierwszym jest dar miłości. Trzecim zaś nauka panowania nad silnymi uczuciami.”
T.B. Brazelton


Misja warsztatu:

Uświadomienie sobie znaczenia emocji w życiu oraz zdobycie umiejętności wspierania dziecka w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami


Główne korzyści dla dorosłych:

  • wiesz czym różni się umysł racjonalny od emocjonalnego
  • dostrzegasz związek między emocjami a tym, co myślisz i jak się zachowujesz
  • wiesz po co ci emocje i znasz strategie radzenia sobie z tymi trudnymi
  • znasz odpowiedź na pytanie: przed jakimi emocjami należy chronić dziecko?
  • znasz najważniejsze prawdy o emocjach
  • wiesz jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z jego emocjami