Cele lekcji psychologii dla wychowawców klas

Wychowawca z klasą

Rozwój praktycznych umiejętności zarządczych nauczyciela w roli wychowawcy klasy.

Projekt Wychowawca z klasą skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą wzmocnić i rozszerzyć swoje kompetencje w roli wychowawcy klasy.

Główne cele:

  • możliwość przyjrzenia się sobie w roli wychowawcy klasy
  • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie zarządzać klasą
  • nabranie pewności siebie
  • umiejętność zachowania się wobec trudnych emocji i sytuacji
  • tworzenie warunków efektywnej współpracy z rodzicami i współpracownikami
  • budowa i utrzymanie autorytetu wśród uczniów i rodziców
  • pozyskanie gotowych scenariuszy do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych