Bądź wzorem do naśladowania

Porównuj dziecko do niego samego
6 czerwca 2018
Przyznaj sobie i dziecku prawo do popełniania błędów i ponoszenia porażek
8 czerwca 2018

Dziecko uczy się obserwując Twoją postawę i zachowanie oraz naśladując Ciebie. Kształci swoją wrażliwość, odpowiedzialność, szacunek do ludzi. Uczy się, jak żyć wśród ludzi i jak radzić sobie w życiu. Jako dobry obserwator, dziecko łatwo zauważy, kiedy nie postępujesz tak, jak mówisz. Z olbrzymią korzyścią dla dziecka rozwijaj swoją samoocenę i samoakceptację, które wpływają na Twoje zachowanie w stosunku do siebie oraz do innych. Jako wzór do naśladowania, buduj system wartości, którym Twoje dziecko będzie się kierowało w swoim życiu.