Aktywny słuchacz

Aktywny słuchacz

Misja:

Budowanie pozytywnych relacji w klasie poprzez sprawną komunikację.
Poznanie zasad efektywnej komunikacji na poziomie zadaniowym oraz emocji.

Jako wychowawca, po lekcji:

  • wiesz, jak za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej wzmacniać wypowiedź i utrzymać uwagę odbiorcy
  • znasz przyczyny zakłóceń w przebiegu komunikacji
  • znasz różne style komunikowania się
  • potrafisz dostosować przekaz do różnych sytuacji oraz osób
  • znasz narzędzia wspomagające aktywne słuchanie
  • potrafisz kontrolować rozmowę za pomocą pytań

komunikacja

aktywne słuchanie

zadawanie pytań